קול קורא

 

 הפקולטה למשפטים בבר-אילן מזמינה חוקרות וחוקרים מצטיינים להציג את מועמדותם להצטרפות לפקולטה במסלול אקדמי לקביעות (tenure track) החל בשנת הלימודים תשפ"א. הפקולטה למשפטים בבר אילן שואפת למצוינות מחקרית בינלאומית, תוך מחויבות  לחברה הישראלית ולמשפט הישראלי.

דרישות סף:

·         תואר דוקטור במשפטים, או PhD בתחום מחקר אחר אם העבודה עסקה בחקר המשפט, או זכאות לתואר כאמור עד מועד תחילת ההעסקה באוקטובר 2020.

·         פרסומים (או מאמרים שהתקבלו לפרסום) בכתבי עת אקדמיים שפיטים או בהוצאות לאור אקדמיות.

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

·         מכתב פנייה בצירוף פרטי קשר מלאים.

·         קורות חיים אקדמיים מפורטים.

·         עותקים של פרסומים אקדמיים.

·         תכנית מחקר (עד 3 עמודים).

·         סקרי הוראה במוסדות אחרים (אם יש).

·         שמות של עד שלושה ממליצים אפשריים, בעלי ניסיון אקדמי ומוניטין מתאים, בצירוף פרטי הקשר שלהם. אחד הממליצים יכול להיות מנחה עבודת הדוקטורט.

מועמדות ומועמדים מוזמנים לפנות לדיקן הפקולטה, פרופ' אורן פרז, עד 5 בספטמבר 2019 לדוא"ל: dikan.law@biu.ac.il. לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות לדיקן הפקולטה במייל הנ"ל.

*** תהליך הקבלה כפוף לכללי האוניברסיטה ולאישור מוסדותיה; הפקולטה והאוניברסיטה אינן מתחייבות למנות מועמד כלשהו מבין אלה שיפנו ועשויות לאתר מועמדים מתאימים באפיקים אחרים.