גיוס סטודנטים מתנדבים לפרוייקט שכר מצוה של לשכת עורכי הדין

שלום רב,
מצ"ב הודעה בנושא.
הפקולטה למשפטים
26/02/2013
  הודעה בדבר גיוס לסטונדנטים