ברכות חמות

לבוגר הפקולטה עו"ד שלמה בן אליהו, על מינויו למנכ"ל משרד השיכון,
הצלחתך הצלחתנו,
בברכה
פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה
וכל חברי סגל הפקולטה למשפטים.
17/04/2013