ברכות לעו"ד חנן פרידמן לרגל המינוי החדש

קבל את ברכותיי מקרב לב על מינוייך ליועץ המשפטי של בנק לאומי . אני מאחל לך עשייה רבה ומבורכת
והצלחה רבה בתפקידך החשוב.
הצלחתך הצלחתנו בברכה,פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה.