פטירתו של הבוגר אבי קלינגר ז"ל.


לבוגרת הפקולטה הגב' ורדה קלינגר,הפקולטה למשפטים בר אילן,שולחת את תנחומיה עקב פטירתו של בעלך בטרם עת,מר אבי קלינגר ז"ל,אף הוא בוגר הפקולטה.
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"