דבר יו"ר ארגון בוגרי הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר אילן

חברים יקרים,

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן הינה חממה למצוינות, ואתם, חברי, בוגרי הפקולטה לדורותיהם, מהווים, יותר מכל, את ההוכחה לכך. נוכחותם הבולטת של בוגרי הפקולטה, בקרב בכירי המשק, השופטים, אנשי האקדמיה ועורכי הדין בישראל, הינה עדות נאמנה ליסודות המוצקים ולרמת הלימודים הגבוהה, שהעניקה לנו הפקולטה למשפטים בבר אילן.
 
חברי סגל הפקולטה למשפטים ,אז,  ואולי אף יותר מכך, היום, הינם מבכירי מומחי המשפט שבאקדמיה ויחד עם זאת בעלי כישורי הוראה  כמרצים מהמעלה הראשונה, ויעידו על כך אלפי  המשפטנים ועורכי הדין שנרשמים, מדי שנה, להשתלמויות שעורכת הפקולטה וללימודי התואר השני.
 
בנוסף לרמת הלימודים והמחקר הגבוהים, שבהם הצטיינה הפקולטה מאז ומעולם, מאופיינת  היא בקשרים החברתיים המיוחדים הנרקמים בין החברים לספסל הלימודים - בני מגזרים שונים בחברה הישראלית,  בשיתוף הפעולה ההדדי שבין הסטודנטים, ובפעילות החברתית התוססת.
כל אלו, הפכו את הפקולטה למשפטים בבר אילן לשם דבר.

ארגון הבוגרים, בשיתוף פעולה עם סגל הפקולטה, שם לו למטרה להמשיך לשמר ולפתח את מורשת "הביחד" הזו, בין בוגרי הפקולטה לדורותיהם, באמצעות קידום והרחבת פעילות ארגון הבוגרים.

זאת נשיג, בין היתר, ע"י השתתפות בוגרי הפקולטה לדורותיהם, בפעילויות שיוזם ארגון הבוגרים, בהשגת הטבות צרכניות לחברי ארגון הבוגרים, בשיתופי פעולה מקצועיים בין הבוגרים, בתמיכה של הבוגרים הוותיקים והמנוסים יותר באלו שעושים את צעדיהם הראשונים, בסיוע לבוגרים המחפשים השמה, או  מענה מקצועי .

כולי תקווה שבמהלך השנה הקרובה יבואו דברים אלו לידי ביטוי מוחשי, עם עלייתו לאויר  של אתר הבוגרים החדש, וכן בפעילויות המתוכננות של ארגון הבוגרים. אשמח לראות כל אחד ואחת מכם, נוטל חלק בפעילויות אלו.

שלכם,
עו"ד משה כאהן