פרסומי הפקולטה למשפטים - הוצאת בר-אילן

הפקולטה למשפטים מוציאה לאור, במסגרת הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ספרי עיון ומחקר בתחום המשפט ובתחומים משיקים. כל הספרים עוברים שיפוט אקדמי קפדני, ומופקים ברמה גבוהה. במקרים מתאימים משתפת ההוצאה פעולה בהוצאה לאור של ספרים שהתקבלו לפרסום עם הוצאות ספרים אחרות - מסחריות, משפטיות או אקדמיות.


ההוצאה מעניקה את פרס תייגר בסך 50,000 ₪ לספר משפט מקורי בעברית. המועד האחרון להגשת כתבי-יד לפרס לשנת תש"ע-תשע"א - 1 באוקטובר 2010.


יושב-ראש הוועדה האקדמית של פרסומי הפקולטה למשפטים הוא פרופ' אריאל בנדור.
מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין
תכלית החברה העסקית
מלך אביון
עיקרים במשפט הפלילי העברי
עיונים במשפט עברי ובהלכה: דיין ודיון
ארגון הסחר העולמי וישראל
דיני ביטוח
יסודות דיני הנישואין בתלמוד
הבעלות בחברה העסקית
ספר יצחק אנגלרד
המשפט בישראל - מבט לעתיד