הרשמה- פקולטה למשפטים

כתובת הדואר האלקטרוני שלך תאפשר לקהילה לשמור עמך על קשר ולעדכן אותך בהטבות חדשות ובאירועים מיוחדים שיופקו עבור קהילת הבוגרים.
*
*
*

*
*
*

חשוב למלא נתוני לימודים. בהתאם לנתונים אלו נוכל לפנות אליך בנושאים ממוקדים הקשורים למחלקה בה למדת, כגון כנסי בוגרים של הפקולטה/ מחלקה הרלוונטיים לך, איתור שלך במנגנון חיפוש בוגרים וכדומה.
*
כתובתך המעודכנת נחוצה לנו בין השאר על מנת לשלוח אליך בסיום הרישום כרטיס בוגר האוניברסיטה. . הכרטיס ישמש אותך בעת מימוש ההטבות שהשגנו עבורך כבוגר בר אילן.
יש למלא מיקוד מעודכן בן 7 ספרות. לאיתור המיקוד באזורך
*